Minna Laine

Olen lappeenrantalainen sosiaali- ja terveysalan yrittäjä. Palvelualueena on Eksoten alue. Etäyhteydellä työskentelen läpi Suomen. Vuonna 2022 olen pääosin siirtynyt työskentelemään ammatinharjoittajana Silmuke Oy:n tiimiin. Samalla lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluiden tarjoaminen on toistaiseksi keskeytynyt. Työskentelen Kelan NUOTTI-valmentajana ja Oma väylä-kuntoutuksen työntekijänä, tarjoan tukikeskusteluja sekä teen ADHD- ja autismikirjon tutkimusten alkukartoituksia.

Koulutus ja työkokemus


 • Sairaanhoitaja (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (YAMK-lopputyö MDFT-terapiasta)
 • Ammatillinen opettaja (AmO), sisältää kasvatustieteiden opintoja 10 op
 • MDFT-perheterapeutti
 • Sairaanhoitaja (AMK), mielenterveys- ja päihdetyö
 • Diplomirentoutusterapeutti
 • Kasvun tukeminen ja ohjaus opintomoduli 19 ov
 • Hammashoitaja
 • Kotitalousoppilaitoksen 2-vuotiset opinnot
 • + lisäksi useita muita koulutuksia ja kursseja mm. Myynnin ja markkinoinnin verkkokurssi, hygieniapassi, MAPA, psykoedukaatio. Silmuke Oy:n kautta koulusta ADHD- ja autismikirjon tutkimusten tekemiseen.

Minulla on 30-vuoden työhistoria sosiaali- ja terveysalalta. Olen työskennellyt psykiatrian, somatiikan (mm. sydänosasto) ja lastensuojelun puolella. Työuran alkuvuosina työskentelin myös hammashoitajana sekä sairaala- ja päiväkotiapulaisena. Olen toiminut hyvinvointialan yrittäjänä vuosina 2003 - 2005. Nykyinen hyvinvointialan yritystoiminta on alkanut vuonna 2019.

Olen kiinnostunut ihmisyydestä sekä kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista. Olen lukenut paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä käynyt lukuisissa koulutuksissa ja kursseilla jo vuosikymmenten ajan. Rentoutusterapia koulutuksen kautta on avautunut tärkeä kehon ja mielen yhteys.

Minulla on erityisosaamista mm. mielenterveys- ja päihdetyöstä, perhetyöstä, vaativan tason perheterapiasta, unettomuuden hoidosta, kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta ja erilaisista rentoutusmenetelmistä (sis. luovat menetelmät) sekä ohjaamisesta ja opettamisesta. 

Luvat ja palvelusetelit

 • AVI:n lupa toteuttaa ilmoituksenvaraisia sosiaalialan palveluita
 • Avi:n lupa sairaanhoitajan kotikäyntiin (sis. lääkehoidolliset palvelut)

 • Eksoten sosiaalipalveluna tuotettavien kotipalveluiden tukipalvelutuottajien rekisterissä

 • Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottaja

 • Omaishoidon palvelusetelituottaja

 • Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottaja

 • Henkilökohtaisen budjetin (hebu) palvelusetelituottaja

Arvot

 • Teen työtä sairaanhoitajan eettisiä periaatteita noudattaen.
 • Vastuullisuus, vaikuttavuus ja luotettavuus ovat työskentelyni lähtökohtia.
 • Ihmiskäsitykseni on humanistinen ja kokonaisvaltainen. Kohtaan yksilön fyysis - biologisena, psyykkisenä, sosiaalisena ja henkisenä kokonaisuutena.
 • Kohtaan asiakkaat yksilöllisesti, läsnäolevasti ja arvostavasti.
 • Kokonaisvaltainen hyvinvointi ja ilon lisääminen ovat tärkeitä arvoja.
 • Haluan pitää luonnosta hyvän huolen sekä lisätä luontoyhteyttä.
 • Luovuus ja leikkisyys kuuluvat osaksi työtäni.
 • Eläimet ovat tärkeitä ja rakkaita. Suhtaudun positiivisesti.


Lämpimästi tervetuloa asiakkaakseni!


                                                                   Rekisteri- ja tietosuojaseloste