Oma väylä 

Oma väylä -kuntoutus on suunnattu ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosin saaneelle 16-29-vuotiaille. Kuntoutus on Kelan kustantama. Linkki Kelan sivuille.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on tukea elämän hallinnan kehittämisessä, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina. Oma väylä -kuntoutus lähtee nuoren vahvuuksien löytämisestä ja diagnoosia pyritään hyödyntämään positiivisten ominaisuuksien kautta.

Oma väylä -kuntoutus kestää n. 12 kuukautta, jonka ajalle tapaamiset jaksotetaan henkilön tarpeiden mukaan. Tänä aikana henkilölle järjestetään
  • 27 yksilötapaamista
  • 10 ryhmätapaamista
  • 1-2 läheisten ryhmätapaamista
  • 3 yksilöllistä seurantatapaamista

Oma väylä -kuntoutuksen tiimit koostuvat ammattilaisista, joilla on vahva osaaminen neuropsykiatrian saralla. Tiimit koostuvat mm. psykologeista, sairaanhoitajista ja sosionomeista.

Työskentelen Silmuke Oy:n tiimissä. Linkki Silmukkeen sivuille. 

Halutessasi voin ottaa kotikäynnille mukaan reippaan ja ihmisläheisen kuntoutuskoira Hertan. Tapaamisia voimme järjestää myös ulkoilun merkeissä, jolloin Hertta tulee mielellään mukaan. 

Olemme hertan kanssa käyneet koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä koulutuksen