Oma väylä 

Oma väylä -kuntoutus on suunnattu ADHD-, ADD- tai autismikirjon diagnoosin saaneelle 16-29-vuotiaille. Kuntoutus on Kelan kustantama. Linkki Kelan sivuille.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteena on tukea elämän hallinnan kehittämisessä, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina. Oma väylä -kuntoutus lähtee nuoren vahvuuksien löytämisestä ja diagnoosia pyritään hyödyntämään positiivisten ominaisuuksien kautta.

Oma väylä-kuntoutus on ollut miulle tosi tärkee juttu viimesen vuoden aikana. Sain ohjaajilta paljon apua uuden diagnoosin ja itseni ymmärtämisessä. Kuntoutus oli myös monipuolinen. Yksilökäynnit oli tarpeisiini muokattavia. Nuoren palaute.
Oma väylä -kuntoutus kestää n. 12 kuukautta, jonka ajalle tapaamiset jaksotetaan henkilön tarpeiden mukaan. Tänä aikana henkilölle järjestetään
  • 27 yksilötapaamista
  • 10 ryhmätapaamista
  • 1-2 läheisten ryhmätapaamista
  • 3 yksilöllistä seurantatapaamista

Oma väylä -kuntoutuksen tiimit koostuvat ammattilaisista, joilla on vahva osaaminen neuropsykiatrian saralla. Tiimit koostuvat mm. psykologeista, sairaanhoitajista ja sosionomeista.

Työskentelen Silmuke Oy:n tiimissä. Linkki Silmukkeen sivuille. 

Halutessasi voin ottaa kotikäynnille mukaan reippaan ja ihmisläheisen kuntoutuskoira Hertan. Tapaamisia voimme järjestää myös ulkoilun merkeissä, jolloin Hertta tulee mielellään mukaan. 

Olemme hertan kanssa käyneet koira-avusteisuus sosiaali- ja terveysalan työssä koulutuksen