FAMILO on lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelituottaja

02.09.2019

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu voi auttaa perhettä lastenhoidossa ja arjen askareissa sekä ohjata kasvatuksessa ja tukea vanhemmuudessa. Palvelun saa alvittomana mikäli perheessä on tilapäinen vaikea elämäntilanne tai kriisi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  1. raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
  2. monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
  3. lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve

  4. ohjauksen ja neuvonnan tarve perheen arkirutiinien hallinnassa ja perheen oman toimintakyvyn vahvistamisessa
  5. sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelutarve
  6. vanhemman äkilliseen tai pitkäaikaiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyvä perheen palvelutarve
  7. äkillisistä elämänmuutoksista tai perheen kriisitilanteesta johtuva käytännön avun tarve
  8. lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömien asiointikäyntien vuoksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit

"Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella." Linkki Eksoten sivuille .

Palveluseteli on arvoltaan 25 €/tunti, jolloin asiakkaan maksettavaksi jää 5 €/tunti. 


Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti

P. 050 5749 256, minna.familo@gmail.com