FAMILO on henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottaja

22.08.2019

FAMILO on nyt henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottaja. Familon henkilökohtaisen budjetoinnin palveluita tällä hetkellä ovat mm. lapsiperheiden kotipalvelu/perhetyö, hoiva- ja avustuspalvelut sekä kotipalvelut. 

Eksotessa henkilökohtainen budjetti on käytössä Vammaispalveluissa​​, Perhepalveluissa ja Vanhus- ja terveyspalvelussa Hoivan tulosalueella.

Henkilökohtaisella budjetilla asiakas voi hankkia asiakassuunnitelmaan kirjattuja palveluja. Budjetin saaminen edellyttää, että Eksoten sote-alan ammattihenkilö selvittää ja arvioi, mitä palveluja asiakas tarvitsee ja tekee asiakkaan kanssa asiakassuunnitelman.

Henkilökohtaista budjettia voidaan tarjota asiakkaalle, joka tarvitsee jatkuvaa ja laaja-alaista tukea. ​Asiakkaan tarvitsemien palvelujen perusteella määritellään henkilökohtaisen budjetin sisältö ja palveluihin käytettävissä oleva euromäärä.

Asiakas voi itse vaikuttaa palvelujen sisältöön, jotta asiakas saa juuri hänelle sopivia palveluja. Eksote maksaa suoraan palveluntuottajalle henkilökohtaisen budjetin mukaiset korvaukset. Asiakkaan tilille ei siirry rahaa.​​

Henkilökohtaisen budjetin palvelut voidaan järjestää maksusitoumuksella tai palvelusetelillä. Henkilökohtaisen budjetin palvelusetelituottajien tiedot ja hinnat löytyvät ​Palse.eksote.fi​ - sivustolta. Palveluntuottajien haku on jatkuvaa. Lähde: Eksote Linkki.


Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti, rentoutusterapeutti

Puh. 050 5749 256, minna.familo@gmail.com