Familon perhetyö

02.10.2019

Familo tuottaa lastensuojelun perhetyötä, lastensuojelun jälkihuoltoa ja ammatillista tukihenkilötoimintaa ostopalveluna tai henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Palvelua voi ostaa Eksote tai yksityinen lastensuojelualan yritys. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakas voi itse valita ottaako palvelun julkiselta vai yksityiseltä sektorilta. Henkilökohtaisesta budjetoinnista tulee keskustella oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Palvelun sisällöstä ja tavoitteista sovitaan sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhdessä. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Työtä tehdään perheen kotona tai sovitusti muualla kasvuympäristössä. Perhetyössä työskennellään lapsen tai nuoren, vanhempien, perheen ja verkoston kanssa. Työ voi sisältää mm. vanhemmuuskeskusteluja, lapsen tai nuoren tapaamisia sekä perhetapaamisia.

Familolla on Avi:n lupa tuottaa kyseisiä ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita.


Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti

050 5749256, minna.familo@gmail.com