Ihmillisesti yhdessä - yhteiseksi hyväksi

19.04.2020

Elämme haastavia aikoja kaiken kaikkiaan. Rajoituksilla pyritään turvaamaan riskiryhmiin kuuluvat ja terveydenhuoltomme kantokyky. Kuitenkin taustalla on hyvin monisyisiä lieveilmiötä - niin hyvässä kuin pahassa. Moni aikuinen on saanut mahdollisuuden hengähtää oravanpyörästä ja koulukiusattu lapsi levähdyksen jatkuvasta kiusaamisesta. Luonto voi päivä päivältä paremmin. Toisaalta taas monen perheen talous on tiukalla ja mielialat kireällä. Monet lapset ja nuoret ovat ruutujen äärellä päivät pitkät. Jotkut eivät saa lämmintä ruokaa lainkaan. Osa näistä lapsista elää päihde- ja mielenterveysongelmaisissa perheissä. Osa lapsista ei pääse leikkimään ikäistensä kanssa ja näin voi tulla kupru normaaliin kehitykseen. Monet ikäihmiset kokevat äärimmäistä yksinäisyyttä, samalla kun toimintakyky ja terveys voivat heiketä. Surullisinta on ajatella, jos ihminen joutuu kuolemaan yksinäisenä ilman läheistensä läsnäoloa. 

Tässä haastavassa tilanteessa ei tule unohtaa ihmisen yksilöllisyyttä ja ainutkertaisuutta. Liialliset rajoitustoimet voivat kääntyä itseään vastaan.

Ei käydä sotaan toisiamme vastaan

Valitettavasti yhä enemmän ihmiset käyvät sotaan toisiaan vastaan. Ihmiset vahtivat toisiaan, arvostelevat ja käyttävät vihapuhetta. Eriäviä mielipiteitä ei juurikaan sallita. Tämä on mielestäni vaarallinen suuntaus. Vihapuhe ja syyllistäminen eivät saa mitään hyvää aikaiseksi. Tällä hetkellä vihapuhetta saavat osakseen niin mökeille lähtevät, kaupassa käyvät ikäihmiset, kuin lapset, jotka leikkivät keskenään. Eikö olisi kuitenkin tärkeintä, että jokainen tekee omalta osaltaan parhaansa tässä poikkeustilanteessa. Luotetaan tähän. Annetaan jokaisen hoitaa oman "tonttinsa" parhaansa mukaan ilman toisten ihmisten syyllistäviä katseita. Tosiasia on, että me emme voi tietää mitä toinen ihminen käy parhaillaan läpi. Huomataan se kaikki hyvä mitä ympärillämme on. Se vahvistuu mihin kiinnitämme huomiomme!

Meidän ei tule ryhtyä sotaan kanssaihmisiä kohtaan. Nyt jos koskaan meidän tulee olla inhimillisesti ihmisenä ihmiselle - yhteiseksi hyväksi.

Media luo tällä hetkellä paljon pelkoa. Pelko on vahva tunne mikä leviää kulovalkean tavoin. Järkevä pelko on hyvästä, koska se auttaa varautumaan. Mutta jos ihminen menee pelon vietäväksi, niin se vie ihmisen voimavaroja ja elämäniloa. Hyvä keino on olla lukematta artikkeleita, jotka lisäävät pelkoa. Pidetään mieli ennemminkin positiivisena ja samalla tehdään parhaamme viruksen etenemisen ehkäisemiseksi. 

Muistetaan, että mediassa "paha uutinen on hyvä uutinen". 

Keho vahvana ja mieli positiivisena

Terve vahva keho ja positiivinen mieli ovat tärkeitä, kun vastassa on uusi virus. Näitä viruksia voi tulevaisuudessa ilmetä uusia ja uusia. Keho on upea kokonaisuus ja sillä on hienot mahdollisuudet parantaa itseään. Täytyy muistaa, että kaikki mikä aiheuttaa keholle ja mielelle stressiä alentaa myös immuniteettia (pelko, huono ravitsemus, yksinäisyys, liikkumattomuus...). Jokainen ITSE voi tukea omaa immuniteettia mm. syömällä terveellisesti, nukkumalla hyvin, vaalimalla hyviä ihmissuhteita, pitämällä mieli positiivisena ja antamalla keholle mielekästä liikuntaa. Myös riittävä C- ja D-vitamiinin saanti on hyvä turvata.

Nyt ja tulevaisuudessa jokaisen on tärkeä ottaa vastuu omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Sanonta "terve sielu terveessä ruumiissa" on erittäin osuva. 

Omat asiakkaani ovat 5 kuukauden ikäisestä yli 90-vuotiaaseen. On rikkaus työskennellä eri-ikäisten ja erilaisissa elämän tilanteissa olevien asiakkaden parissa. Saan olla auttamassa asiakkaitani kriisin keskellä. - Minna