Familon koti- ja tukipalvelut

27.06.2019

Kotiin tehtävänä palveluna tuotan lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua, hoiva- ja avustuspalvelua ja kotityöpalvelua. Palveluvalikkoon ovat tulossa myös mm. perhetyö ja omaishoidon palvelut.

Palvelun saa ilman ALV:ia, mikäli asiakkaalla on palvelulle sosiaalinen tai terveydellinen peruste. Asiakkaat voivat ostaa Familon koti- ja tukipalveluita myös ilman sosiaalista tai terveydellistä perustetta. Tällöin esim. lastenhoidosta ja kotitöitä voi hakea kotitalousvähennyksen.  

Familo on Eksoten sosiaalipalveluna tuotettavien kotipalveluiden tukipalvelutuottajien rekisterissä. Palvelusetelituottajaksi ja henkilökohtaisen budjetoinnin palvelutuottajaksi Familo hakee syksyllä 2019. Palveluita voi ostaa yksityisesti tai ostopalveluna.

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu voi auttaa perhettä lastenhoidossa ja arjen askareissa sekä ohjata kasvatuksessa ja tukea vanhemmuudessa. Palvelun saa alvittomana mikäli perheessä on tilapäinen vaikea elämäntilanne tai kriisi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  1. raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
  2. monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
  3. lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve

  4. ohjauksen ja neuvonnan tarve perheen arkirutiinien hallinnassa ja perheen oman toimintakyvyn vahvistamisessa
  5. sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelutarve
  6. vanhemman äkilliseen tai pitkäaikaiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyvä perheen palvelutarve
  7. äkillisistä elämänmuutoksista tai perheen kriisitilanteesta johtuva käytännön avun tarve
  8. lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömien asiointikäyntien vuoksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit

"Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella."

Linkki Eksoten sivulle: Lapsiperheiden kotipalvelu.



Koti- ja tukipalvelut eri asiakasrymille

Hoiva- ja avustuspalveluihin kuuluvat mm. henkilökohtainen apu, lastenhoito, ulkoilutus- ja saattajapalvelu ja kuljetuspalvelu. Kotityöpalveluihin kuuluvat mm. kauppa- ja asiointi, siivous, ruuan valmistus ja piha- ja puutarhatyöt.


Olen työskennellyt pitkään eri-ikäisten ihmisten parissa ja erilaisissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Minulla on myös henkilökohtainen kokemus olla neljän lapsen äiti. Minä teen mielelläni perustason työtä eli hoidan lapsia ja tuotan tukipalveluita, mutta minulta löytyy myös vahva osaaminen ja kokemus auttaa kasvatuksellisissa asioissa, vuorovaikutusongelmissa ja perheen konfliktitilanteissa. 

Voit olla minuun yhteydessä näiden kotisivujen yhteydenottokaavakkeen kautta  

tai p. 050 574 9256 tai minna.familo@gmail.com.

Ystävällisin terveisin

Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti, rentoutusterapeutti