Perhekonsultaatio ja tukikeskustelu

27.06.2019

Olen osa Silmuke Oy:n moniammatillista asiantuntijatiimiä. Silmukkeessa teen perhekonsultaatiota ja tukikeskusteluja sekä ohjaan ryhmiä. Silmukkeessa työskentelee hieno joukko alansa kokeneita asiantuntijoita mm. psykiatreja, psykologeja, neuropsykologeja, psykoterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutteja, perheterapeutteja ja psykiatrisia sairaanhoitajia. Lappeenrannan Silmukkeen viehättävät vastaanottotilat sijaitsevat osoitteessa Kauppakatu 40 D, 4 krs. 

Silmuke tarjoaa korkealuokkaista mielenterveyden, tutkimusten ja kuntoutusten eri palveluja vauvasta vaariin ja elämän monissa eri solmukohdissa.

Perhekonsultaatio

Perhekonsultaatio on perheneuvontaa ja perheohjausta, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä. Perhekonsultaatioon voi tulla yksin tai erilaisilla kokoonpanoilla. Perhetapaamiset suunnitellaan etukäteen. Ennen tapaamista asiakkaan kanssa määritellään ketkä tapaamiseen osallistuvat ja mitä tapaamisella halutaan saavuttaa. Tapaamisessa on tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. Tapaaminen tapahtuu vastaanotolla tai tarpeen mukaan kotikäynnillä. Perhekonsultaation voi osittain toteuttaa myös puhelinkonsultaationa. (Ei Kela-korvattavuutta).

Perhekonsultaatiosta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

- Perheessä on perheensisäisiä vuorovaikutusongelmia ja riitoja

- Perhe tarvitsee ulkopuolista apua riitojen käsittelyyn

- Perhe haluaa apua perheen sääntöjen luomiseen

- Lapsi tai nuori ovat ottaneet valta-aseman perheessä

- Nuorella on päihteiden käyttöä tai koulun käynnissä on pulmaa

- Vanhemmat tarvitsevat kasvatusapua haastaviin tilanteisiin

- Vanhemmilla on eriävät kasvatusperiaatteet

- Vanhempien voimavarat ovat vähissä

- Lapsi/nuori oireilee käytöksellään

Perhekonsultaatiosta voi saada apua perhe-elämän erilaisiin solmukohtiin. Minulla on kokemusta selvittää myös vaikeita vuorovaikutusongelmia ja konfliktitilanteita. 

Tukikeskustelu

Tukikeskustelussa asiakas kohdataan vahvalla ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti ja läsnäolevasti. Tukikeskustelu sopii nuoresta seniori-ikäiselle asti. Tapaaminen tapahtuu yksilövastaanotolla. Tukikeskustelussa voidaan keskustella mistä tahansa elämänalueen asiasta. Tapaamisella määritellään käynnin tai käyntien tavoitteet. Tukikeskustelu voi olla myös coaching eli valmennustyyppinen tapaaminen. Coachingissa ihmistä autetaan ottamaan käyttöönsä omia voimavarojaan sekä lisäämään kokonaisvaltaista kasvua, tasapainoa ja iloa. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. (Ei Kela-korvattavuutta).

Tukikeskustelusta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

- Stressaava elämäntilanne

- Mieliala- tai päihdeongelmia

- Unettomuutta

- Perheessä ongelmia / huolia

- Parisuhdeongelmia

- Elämänsuunta ja ilo kadoksissa

- Elämän asiat tarvitsevat selkeyttä


Tukikeskustelussa voidaan keskustella mistä vain elämän osa-alueesta. Minulla on erityisosaamista mielenterveys- ja päihdepulmista, unettomuudesta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista.

Hinnasto perhekonsultaatioon ja tukikeskusteluun

  • Perhekonsultaatio 60 min / 85 € ja 90 min / 120 € (Silmuke Oy:ssä)
  • Tukikeskustelu 60 min  / 75 € ja 90 min / 105 € (Silmuke Oy:ssä)
  • Puhelinkonsultaatio 15 min / 20 € ja 30 min / 30 €

Ajanvaraus

Ystävällisin terveisin

Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti, rentoutusterapeutti