Omaishoidon palvelusetelit

11.10.2019

Familo on omaishoidon palvelusetelituottaja. Familo tarjoaa omaishoidon palveluita eri asiakasryhmille "vauvasta - vaariin". Palveluvalikkoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, lääkehoito, hoiva- ja avustus, tukikeskustelu sekä kotityöt.

"Omaishoito on elämäntilanne, jossa sairaus ja vammaisuus, auttaminen ja tukeminen
sovitetaan eri tavoin perheen elämään. Omaishoitotilanteessa sekä hoidettava että hoitaja, koko omaishoitoperhe, tarvitsee tukea. Omaishoitoon liittyy aina elämänmuutos, jonka perheenjäsenen sairastuminen tai vammautuminen aiheuttaa. Omaishoito vaikuttaa koko perheen elämään.

Suomen omaishoidon verkosto määrittelee omaishoitajaksi henkilön, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoitajan suppeammin henkilöksi, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa. Omaishoitotilannetta tai omaishoitajana olemista ei voi kuitenkaan määritellä ainoastaan lakisääteisen omaishoidon tuen perusteella. " Linkki.

"Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan yksityiseen hoitoon. Yksityisessä hoidossa omaishoitaja valitsee itse haluamansa palveluseteliyrittäjän ja tarvittaessa omaishoidon palveluohjaaja auttaa valinnassa. Palvelu maksetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä voi käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapiapalveluihin sekä siivous- ja kotityöpalveluihin. 

Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja omaishoitaja:
avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen, kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen). 

Kuukausittain asiakkaalle kertyy palvelusetelisaldoa 190 € tai 285 €." Linkki: Eksote.


Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti

050 5749 256, minna.familo@gmail.com