Päihdekonsultaatio uutena palveluna maaliskuussa 2020

01.03.2020

Päihdekonsultaatio

Päihdekonsultaatio on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat huolissaan lapsensa mahdollisesta huumausaineiden käytöstä. Konsultaatiossa kuunnellaan perheen huoli, annetaan informaatiota tilanteeseen liittyen, otetaan nuorelta huumeseula ja tehdään jatkohoitosuunnitelma. Konsultaatio voidaan toteuttaa eri kokoonpanoilla mm. vanhemmat yksin, nuori yksin, perhetapaaminen. 

Alkoholin käyttö on nuorten keskuudessa vähentynyt, mutta yhä useammalla nuorella on matalampi kynnys kokeilla huumeita. Huumeiden käyttö onkin huolestuttavasti lisääntynyt. Yleisin huume on kannabis, mutta nuoret voivat käyttää/kokeilla monia muitakin huumausaineita.

Valvotussa ensivaiheen huumeseulassa katsotaan: kannabis, amfetamiini, bentsodiatsepiini, buprenorfiini, kokaiini, morfiini/opiaatit ja metamfetamiini. Huumeseula otetaan virtsasta ja seulatulos valmistuu muutamassa minuutissa. 

Päihdekonsultaatio on matalankynnyksen palvelu, joka pyrkii vastaamaan mahdollisimman nopealla aikataululla perheen huoleen. 

Aihetta huoleen:

 • nuoren käyttäytyminen muuttuu
 • nuori passivoituu ja/tai on poissaoleva
 • nuori käyttäytyy aggressiivisesti
 • ystäväpiiri muuttuu
 • koulun käynnissä on suuria ongelmia
 • nuori lopettaa harrastamisen
 • nuorelta löytyy huumekäyttöön liittyviä tarvikkeita
 • nuori on sekava, mutta ei haise viinalle
 • nuoren vaatteet tuoksuvat makealla (kannabis)
 • nuoren mustuaiset ovat laajat tai aivan pienet
 • nuori myy tavaraa tai varastaa

Monet muutokset voivat liittyä myös nuoren normaaliin kasvuun, mutta jos huoli herää, niin asia kannattaa selvittää. Mikäli nuorella todetaan huumeongelma, niin hänet ohjataan jatkohoitoon julkiselle puolelle.

Päihdekonsultaatio tapahtuu Silmuke Oy:ssä Lappeenrannassa, Kauppakatu 40 D 4 krs. 

Minnalla on vahvaa asiantuntemusta nuorten päihteiden käytöstä. Minna on työskennellyt liki 10-vuotta päihteitä käyttävien nuorten ja heidän perheidensä parissa.


Ota yhteyttä

050 5749256, minna.familo@gmail.com /  Minna Laine