Perhekonsultaatio perhe-elämän solmukohtiin

08.02.2020

Perhekonsultaatio on perheohjauksen ja perheterapian yhdistelmä, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä ja tunnetyöskentelyä. Perhetapaamiset suunnitellaan etukäteen. Ennen tapaamista asiakkaan kanssa määritellään ketkä tapaamiseen osallistuvat ja mitä tapaamisella halutaan saavuttaa.

Perhetapaamisessa on tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. 

Perhekonsultaatio tapahtuu Silmuke Oy:n viehättävissä vastaanottotiloissa osoitteessa Kauppakatu 40 D 4 krs. Sopimuksesta perhekonsultaatio voidaan järjestää myös perheen kotona.

Perhekonsultaatiosta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

  • Perheessä on perheensisäisiä vuorovaikutusongelmia ja riitoja
  • Perheen tunneilmapiiri on negatiivinen
  • Perhe haluaa apua perheen sääntöjen luomiseen
  • Lapsi/nuori on ottanut valta-aseman perheessä
  • Nuorella on päihteiden käyttöä tai koulun käynnissä on pulmaa
  • Vanhemmat tarvitsevat kasvatusapua haastaviin tilanteisiin
  • Vanhemmilla on eriävät kasvatusperiaatteet
  • Vanhempien voimavarat ovat vähissä
  • Lapsi/nuori oireilee käytöksellään

Olen vuosia toiminut julkisella puolella MDFT-perheterapeuttina monialaisesti oireilevien nuorten ja heidän perheidensä parissa. Nuo vuodet ovat olleet kaikin puolin erittäin opettavaiset. Nyt tuon ammattitaitoani perheiden saataville yksityisellä puolella. - Minna


Minna Laine, perhekonsultti, sairaanhoitaja (YAMK)

Ota yhteyttä: 050 5749256, minna.familo@gmail.com