Sairaanhoitajan kotikäynti ja lääkehoito

18.10.2019

FAMILON palvelut täydentyivät sairaanhoitajan kotikäynnillä ja lääkehoidollisilla palveluilla. Familon palveluvalikko on nyt koossa. Siihen kuuluu palveluita niin sosiaali- kuin terveydenhuollon puolelta. 

Sairaanhoitajan kotikäynti

Familon tavoitteena on turvata asiakkaille mahdollisimman hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksista sekä toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaanhoitajan kotikäynti toteutetaan läsnäolevasti, kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Sairaanhoitajan kotikäynti voi sisältää toimenpiteiden lisäksi ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia sekä henkistä tukea.

Sairaanhoidolliset palvelut mm:

 • lääkejako dosettiin (myös apteekissa käynti)
 • lääkkeiden antaminen (mm. injektio, silmä, korva, iho, hengitys, rektaalisesti)
 • insuliinin pistäminen
 • verenpaineen- ja happisaturaation mittaus
 • verensokerin mittaus
 • tikkien ja hakasten poisto
 • korvahuuhtelut
 • haavahoito (ei tulehtuneet haavat)
 • ohjaus ja neuvonta
 • tukikeskustelu
 • saattoapu lääkärille ja tutkimuksiin

Lääkehoito

Lääkehoito tapahtuu asiakkaan kotona. Familo toteuttaa vain asiakkaan oman lääkärin määräämää lääkehoitoa. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu asiakkaan kotona dosettiin tai erilliseen kuppiin. Asiakkaalle annetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti lääkevalmisteita. Lääkkeitä voidaan antaa suun kautta, nenään, silmiin, rektaalisesti, emättimeen, iholle, hengitysteihin sekä injektiona ihon sisäisesti, ihon alle tai lihakseen.

Lääkehoidossa oleellista on myös lääkkeiden vaikutusten ja asiakkaan voinnin seuranta. Sairaanhoitaja varmistaa, että lääkevalmisteita on riittävästi ja ne uusitaan riittävän ajoissa. Sairaanhoitaja voi tarvittaessa noutaa lääkkeet apteekista.


Minna Laine, sairaanhoitaja (YAMK), perhekonsultti

050 5749 256, minna.familo@gmail.com