Lapsiperheiden palvelut

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu

Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu voi auttaa perhettä lastenhoidossa ja arjen askareissa sekä ohjata kasvatuksessa ja tukea vanhemmuudessa. Palvelun saa alvittomana mikäli perheessä on tilapäinen vaikea elämäntilanne tai kriisi. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi:

  1. raskauteen tai synnytykseen liittyvä erityinen tuen tarve
  2. monikkoperheen vauvavaiheeseen liittyvä avun tarve
  3. lasten hoidollisen tai kasvatuksellisen ohjauksen tarve

  4. ohjauksen ja neuvonnan tarve perheen arkirutiinien hallinnassa ja perheen oman toimintakyvyn vahvistamisessa
  5. sairauteen, vammaan tai muuhun vastaavanlaiseen toimintakykyä alentavaan syyhyn liittyvä perheen palvelutarve
  6. vanhemman äkilliseen tai pitkäaikaiseen väsymykseen tai uupumukseen liittyvä perheen palvelutarve
  7. äkillisistä elämänmuutoksista tai perheen kriisitilanteesta johtuva käytännön avun tarve
  8. lastenhoidon tarve vanhemman välttämättömien asiointikäyntien vuoksi, esim. sairaala- ja terapiakäynnit

"Tilapäistä kotipalvelua voi saada ennakoitavissa olevaan ei-akuuttiin avun tarpeeseen. Tilapäisen kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Tilapäistä kotipalvelua haetaan Lapsiperheiden kotipalveluhakemus -lomakkeella."

Linkki Eksoten sivulle: Lapsiperheiden kotipalvelu.


Hoiva- ja avustuspalvelu sekä kotityöpalvelu

Familo tuotaa myös lastenhoitopalveluita, hoiva-, avustus- ja kotityöpalveluita. Kotityöpalveluna mm. kauppa- ja asiointipalvelu, ruuan valmistus, siivous, vaatehuolto sekä piha- ja puutarhatyöt. Työ tapahtuu asiakkaan omilla välineillä.

Palvelun saa ilman ALV:ia, mikäli asiakkaalla on palvelulle sosiaalinen tai terveydellinen peruste. Asiakkaat voivat ostaa Familon koti- ja tukipalveluita myös ilman sosiaalista tai terveydellistä perustetta. Tällöin esim. lastenhoidosta ja kotitöitä voi hakea kotitalousvähennyksen.  Huom. tällä hetkellä kaikki työ alvittomana. 


Omaishoidon palvelu

Familo on omaishoidon palvelusetelituottaja. Familo tarjoaa omaishoidon palveluita lapsiperheille. Palveluvalikkoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, lääkehoito, hoiva- ja avustus, tukikeskustelu sekä kotityöt (siivous, ruuan valmistus, pyykkihuolto, pihatyöt).

"Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan yksityiseen hoitoon. Yksityisessä hoidossa omaishoitaja valitsee itse haluamansa palveluseteliyrittäjän ja tarvittaessa omaishoidon palveluohjaaja auttaa valinnassa. Palvelu maksetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä voi käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapiapalveluihin sekä siivous- ja kotityöpalveluihin.

Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja omaishoitaja:
avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen, kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen).

Kuukausittain asiakkaalle kertyy palvelusetelisaldoa 190 € tai 285 €." Linkki: Eksote.


Ota yhteyttä

P.  050 5749 256, minna.familo@gmail.com / Minna Laine