Minna Laine

Minna on Familon yrittäjä ja palveluntuottaja. Minna tekee yrityksessä työtä laidasta laitaan - aina perustason palveluista vaativan tason palveluihin. 

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (YAMK-lopputyö MDFT-terapiasta)
  • Ammatillinen opettaja (AmO), sisältää kasvatustieteiden opintoja 10 op
  • MDFT-perheterapeutti
  • Sairaanhoitaja (AMK), mielenterveys- ja päihdetyö
  • Diplomirentoutusterapeutti
  • Kasvun tukeminen ja ohjaus opintomoduli 19 ov
  • Hammashoitaja
  • Kotitalousoppilaitoksen 2-vuotiset opinnot
  • + lisäksi useita muita koulutuksia ja kursseja mm. Myynnin ja markkinoinnin verkkokurssi, hygieniapassi, MAPA, psykoedukaatio.


Työkokemus ja osaaminen

Minnalla on 25-vuoden työhistoria sosiaali- ja terveysalalta. Ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä hän toimi viimeiset 12-vuotta psykiatrian ja lastensuojelun puolelle. Vuodesta 2013 Minna työskenteli nuorisopsykiatrialla tehden MDFT-perheterapiaa ja päihdepsykiatrista työtä sekä ohjasi unikoulua ja rentoutusryhmiä. Minnalla on työkokemusta myös somatiikan ja vanhustenhoidon puolelta. Hän on ollut töissä mm. EKKS:n sydänosastolla. Työuran alkuvuosina Minna on työskennellyt hammashoitajana sekä sairaala- ja päiväkotiapulaisena. Minna on toiminut hyvinvointialan yrittäjänä vuosina 2003 - 2005. Nykyinen hyvinvointialan yritystoiminta on alkanut vuonna 2019.

Nuoresta asti Minna on ollut kiinnostunut ihmisyydestä sekä kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista. Hän onkin lukenut paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä käynyt lukuisissa koulutuksissa ja kursseilla. Rentoutusterapia koulutuksen kautta on avautunut tärkeä kehon ja mielen yhteys. Minna yhdistää työssään kaiken osaamisensa asiakkaiden parhaaksi. 

Minnalla on erityisosaamista mm. lasten hoidosta, mielenterveys- ja päihdetyöstä, perhetyöstä, vaativan tason perheterapiasta, erityisherkkyydestä, unettomuuden hoidosta, kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta ja erilaisista rentoutusmenetelmistä (sis. luovat menetelmät) sekä ohjaamisesta ja opettamisesta.


Elämäntuoma kokemus

Minna on neljän lapsen äiti. Kolme lapsista on jo täysi-ikäisiä, ja nuorin on 9 vuotias. Äitiys on tärkeä kokemus, kun työskennellään perheiden parissa. Minnalla on myös monipuolinen liikuntaharrastusten tausta, joita voi hyödyntää hyvin työssä. Eläimet ovat kuuluneet Minnan elämään lapsesta asti. Eläinten kanssa hyvin toimeen tuleminen on tärkeää, koska hyvin monessa perheessä on lemmikkieläimiä. 

Olen empaattinen ja helposti lähestyttävä. Vahvuutenani ovat ihmisen kohtaaminen sekä hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Sensitiivisten puolten lisäksi minussa asuu vahvuus. Henkilökohtaisessa elämässäni olen vaimo, neljän ihastuttavan tyttären äiti sekä koiran ja kahden kissan ihmisäiti. - Minna