Minna Laine

Koulutus

  • Sairaanhoitaja (YAMK), sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, (YAMK-lopputyö MDFT-terapiasta)
  • Ammatillinen opettaja (AmO), sisältää kasvatustieteiden opintoja 10 op
  • MDFT-perheterapeutti
  • Sairaanhoitaja (AMK), mielenterveys- ja päihdetyö
  • Diplomirentoutusterapeutti
  • Kasvun tukeminen ja ohjaus opintomoduli 19 ov
  • Hammashoitaja
  • Kotitalousoppilaitoksen 2-vuotiset opinnot
  • + lisäksi useita muita koulutuksia ja kursseja mm. Myynnin ja markkinoinnin verkkokurssi, hygieniapassi, MAPA, psykoedukaatio.


Työkokemus ja osaaminen

Minulla on 28-vuoden työhistoria sosiaali- ja terveysalalta. Olen työskennellyt psykiatrian, somatiikan (mm. sydänosasto) ja lastensuojelun puolella. Työuran alkuvuosina työskentelin myös hammashoitajana sekä sairaala- ja päiväkotiapulaisena. Olen toiminut hyvinvointialan yrittäjänä vuosina 2003 - 2005. Nykyinen hyvinvointialan yritystoiminta on alkanut vuonna 2019.

Olen kiinnostunut ihmisyydestä sekä kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista. Olen lukenut paljon aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä käynyt lukuisissa koulutuksissa ja kursseilla jo vuosikymmenten ajan. Rentoutusterapia koulutuksen kautta on avautunut tärkeä kehon ja mielen yhteys. 

Minulla on erityisosaamista mm. mielenterveys- ja päihdetyöstä, perhetyöstä, vaativan tason perheterapiasta, unettomuuden hoidosta, kokonaisvaltaisesta terveydenhoidosta ja erilaisista rentoutusmenetelmistä (sis. luovat menetelmät) sekä ohjaamisesta ja opettamisesta. - Minna


Yhdistän työssäni kaiken osaamiseni asiakkaideni parhaaksi. Kohtaan ihmisen läsnäolevasti ja kokonaisvaltaisesti. Vahvuutenani ovat ihmisen kohtaaminen sekä hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot. Sensitiivisten puolten lisäksi minussa asuu vahvuus. Henkilökohtaisessa elämässäni ole neljän ihastuttavan tyttären äiti sekä koiran ja kahden kissan ihmisäiti. - Minna