NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on matalankynnyksen palvelu. Yhteydenotto Kelaan riittää. Lääkärinlausuntoa tai lomakkeita ei tarvita. Linkki Kelan sivulle.

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia nuoren omassa arkiympäristössä. Valmentaja ja nuori pitävät yhteyttä myös tapaamisten välissä.

Valmentajan avulla nuori
• ymmärtää omat vahvuutensa ja taitonsa
• innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan
• pystyy ottamaan konkreettisia askelia kohti opiskelu- ja työelämää 

Valmennuksen tarkempi toteutus suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmennus on nuorelle maksutonta.

NUOTTI-valmennettava voi saada valmennuksen ajan kuntoutusrahaa. Kysy lisää Kelasta.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille
• jotka ovat 16-29-vuotiaita
• joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai opinnot ovat vaarassa keskeytyä
• jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta eivätkä vietä suunniteltua välivuotta
• joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan ja pääsemästä opiskelemaan tai työhön

Minna kuuluu Silmuke Oy:n NUOTTI-valmentaja tiimiin. Linkki Silmukkeen sivulle. 

En jäänyt kotiin murehtimaan, vaan minusta tuki aktiivinen toimija oman elämäni suhteen. Löysin myös opiskelualan, mikä todella kiinnostaa." NUOTTI-valmennettavan palaute


Ota yhteyttä

Minna Laine, 050 5749 256, minna.familo@gmail.com