Omaishoidon palvelut


Familo on omaishoidon palvelusetelituottaja. Familo tarjoaa omaishoidon palveluita lapsiperheille. Palveluvalikkoon kuuluvat terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, lääkehoito, hoiva- ja avustus, tukikeskustelu sekä kodinhoidolliset työt (mm. siivous, ruuan valmistus, pyykkihuolto, pihatyöt).

Omaishoitaja voi halutessaan käyttää lakisääteistä vapaaoikeuttaan yksityiseen hoitoon. Yksityisessä hoidossa omaishoitaja valitsee itse haluamansa palveluseteliyrittäjän ja tarvittaessa omaishoidon palveluohjaaja auttaa valinnassa. Palvelu maksetaan palvelusetelillä. Palveluseteliä voi käyttää hyväksytyille palveluseteliyrittäjille mm. hoitokoteihin, päivätoimintaan, hoiva- ja fysioterapiapalveluihin sekä siivous- ja kotityöpalveluihin.

Palveluseteliä voi käyttää omaishoidettava ja omaishoitaja:
avuksi päivittäisiin toimintoihin, terveyden- ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin, kuntoutukseen, hoidon ohjaukseen ja neuvontaan sekä siivous- ja kotityöpalveluun hoidettavan kotona (siivoukseen, kodin ja pihan turvallisuuden ylläpitämiseen).

Kuukausittain asiakkaalle kertyy palvelusetelisaldoa 190 € tai 285 €." Linkki: Eksote.


Ota yhteyttä

P. 050 5749 256, minna.familo@gmail.com / Minna Laine