Perhekonsultaatio

Perhekonsultaatio on yleisnimitys palvelulle, jossa työskennellään useamman kuin yhden perheeseen kuuluvan henkilön kanssa. Perhekonsultaatio on perheohjauksen ja perheterapian yhdistelmä, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä ja tunnetyöskentelyä. Lähtökohtana on aina katsoa tilannetta kokonaisvaltaisesti (psyykkinen, henkinen, sosiaalinen ja fyysinen ulottuvuus). Ennen tapaamista asiakkaan kanssa määritellään ketkä tapaamiseen osallistuvat ja mitä tapaamisella halutaan saavuttaa.

Perhetapaamisessa on tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. 

Perhekonsultaatiosta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm. 

  • Vanhemmalla on huolta lapsestaan
  • Lapsi/nuori oireilee käytöksellään
  • Lapsi/nuori on ottanut valta-aseman perheessä 
  • Nuorella on päihteiden käyttöä tai koulun käynnissä on pulmaa 
  • Perheessä on perheensisäisiä vuorovaikutusongelmia ja riitoja
  • Perheen tunneilmapiiri on negatiivinen
  • Perhe haluaa apua perheen sääntöjen luomiseen
  • Vanhemmat tarvitsevat kasvatusapua haastaviin tilanteisiin
  • Vanhemmilla on eriävät kasvatusperiaatteet
  • Vanhempien voimavarat ovat vähissä

  • (Ei Kela-korvattavuutta).

Ota yhteyttä

Minna Laine, 050 5749256, minna.familo@gmail.com 

Koulutus: sairaanhoitaja (YAMK), sairaanhoitaja (AMK) psykiatria, MDFT-perheterapeutti, ammatillinen opettaja ja diplomirentoutusterapeutti