Perhekonsultaatio ja perhetyö

Perhekonsultaatio

Perhekonsultaatio on perheohjauksen ja perheterapian yhdistelmä, jossa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä ja tunnetyöskentelyä. Perhetapaamiset suunnitellaan etukäteen. Ennen tapaamista asiakkaan kanssa määritellään ketkä tapaamiseen osallistuvat ja mitä tapaamisella halutaan saavuttaa.

Perhetapaamisessa on tärkeää, että jokainen tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Tapaaminen voi olla yksittäinen tai yhdessä sovittu tapaamisten sarja. Tapaaminen tapahtuu vastaanotolla tai tarpeen mukaan kotikäynnillä.

Perhekonsultaatio tapahtuu Silmuke Oy:n viehättävissä vastaanottotiloissa osoitteessa Kauppakatu 40 D 4 krs. Sopimuksesta perhekonsultaatio voidaan järjestää myös perheen kotona.

Perhekonsultaatiosta voi saada apua elämän erilaisiin solmukohtiin mm.

  • Perheessä on perheensisäisiä vuorovaikutusongelmia ja riitoja
  • Perheen tunneilmapiiri on negatiivinen
  • Perhe haluaa apua perheen sääntöjen luomiseen
  • Lapsi/nuori on ottanut valta-aseman perheessä
  • Nuorella on päihteiden käyttöä tai koulun käynnissä on pulmaa
  • Vanhemmat tarvitsevat kasvatusapua haastaviin tilanteisiin
  • Vanhemmilla on eriävät kasvatusperiaatteet
  • Vanhempien voimavarat ovat vähissä
  • Lapsi/nuori oireilee käytöksellään

(Ei Kela-korvattavuutta).


Perhetyö

Familo tuottaa lastensuojelun perhetyötä, lastensuojelun jälkihuoltoa ja ammatillista tukihenkilötoimintaa ostopalveluna tai henkilökohtaisen budjetoinnin kautta. Palvelua voi ostaa Eksote tai muu lastensuojelualan yritys. Henkilökohtaisessa budjetoinnissa asiakas voi itse valita ottaako palvelun julkiselta vai yksityiseltä sektorilta. Henkilökohtaisesta budjetoinnista tulee keskustella oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Palvelun sisällöstä ja tavoitteista sovitaan sosiaalityöntekijän ja perheen kanssa yhdessä. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja sitä tehdään perheen kotona tai sovitusti muualla kasvuympäristössä. Perhetyössä työskennellään lapsen tai nuoren, vanhempien, perheen ja verkoston kanssa. Työ voi sisältää mm. vanhemmuuskeskusteluja, lapsen tai nuoren tapaamisia sekä perhetapaamisia. 

Familolla on Avi:n lupa tuottaa kyseisiä ilmoituksenvaraisia sosiaalihuollon palveluita.


Ota yhteyttä

P. 050 5749256, minna.familo@gmail.com / Minna Laine