Sairaanhoitajan käynti

Sairaanhoitajan palvelut 

Familon tavoitteena on turvata asiakkaille mahdollisimman hyvä ja turvallinen elämä omassa kodissa sairauksista sekä toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaanhoitajan kotikäynti toteutetaan läsnäolevasti, kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan ja perheen tarpeita kuunnellen. Sairaanhoitajan kotikäynti voi sisältää toimenpiteiden lisäksi ohjausta ja neuvontaa, hoidon tarpeen arviointia sekä henkistä tukea. 

Sairaanhoidolliset palvelut mm:

  • sairaan vauvan tai lapsen hoitaminen
  • lääkejako dosettiin (myös apteekissa käynti)
  • lääkkeiden antaminen 
  • insuliinin pistäminen
  • verenpaineen- ja happisaturaation mittaus
  • verensokerin mittaus
  • tikkien ja hakasten poisto
  • ohjaus ja neuvonta
  • tukikeskustelu 
  • saattoapu lääkärille ja tutkimuksiin


Lääkehoito

Lääkehoito tapahtuu asiakkaan kotona. Familo toteuttaa vain asiakkaan oman lääkärin määräämää lääkehoitoa. Lääkkeiden jakaminen tapahtuu asiakkaan kotona dosettiin tai erilliseen kuppiin. Asiakkaalle annetaan lääkärin ohjeiden mukaisesti lääkevalmisteita. Lääkkeitä voidaan antaa suun kautta, nenään, silmiin, rektaalisesti, emättimeen, iholle, hengitysteihin sekä injektiona ihon sisäisesti, ihon alle tai lihakseen.

Lääkehoidossa oleellista on myös lääkkeiden vaikutusten ja asiakkaan voinnin seuranta. Sairaanhoitaja varmistaa, että lääkevalmisteita on riittävästi ja ne uusitaan riittävän ajoissa. Sairaanhoitaja voi tarvittaessa noutaa lääkkeet apteekista. 

 

Tukikeskustelu asiakkaan kotona 

Psykiatrisen sairaanhoitajan tukikeskustelut kotiintuotettavana palveluna. Tukikeskustelussa asiakas kohdataan vahvalla ammattitaidolla, kokonaisvaltaisesti ja läsnäolevasti. Tukikeskustelu tapahtuu asiakkaan kotona tai lähiympäristössä luonnon läheisyydessä. Tukikeskusteluun voidaan liittää erilaisia rentoutusharjoitteita ja/tai lempeää rauhoittavaa kosketusta (mm. hartioiden hieronta vaatteiden päältä).


Ota yhteyttä

P. 050 5749 256, minna.familo@gmail.com / Minna Laine